Projekti 2017.

Naziv projekta: Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!

Kratki opis projekta: Projekt pod nazivom ”Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !” provodit će se na području Šibensko-kninske županije u trajanju od 24 mjeseca. Cilj projekta je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu. Ciljna skupina projekta su mlade osobe, mlade nezaposlene osobe, predstavnici OCD-a i javnih ustanova te šira javnost sa područja ŠKŽ.
Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Rezultati projekta su usmjereni na poticanje i osnaživanje OCD-a i javnih ustanova za pokretanje novih volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa koji će doprinijeti održivom razvoju kroz pružanje novih usluga u zdravstvenom i socijalnom sustavu..
Partneri na projektu: Grad Šibenik, Zavod za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije, Centar za socijalnu skrb Knin
Područje provedbe projekta: Šibensko – kninska županija
Razdoblje provedbe projekta: 1.lipnja 2017. – 31.svibnja 2019. (24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija: 686.706,00 kn (sredstva EU: 583.700,00 kn)
Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade RH
Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Struktura korisnika: mladi, mlade nezaposlene osobe, građani, djelatnici OCD-a i javnih ustanova
Za više informacija o projektu kontaktirajte nas na info@mladi-eu.hr, kontakt osoba Martin Mrša, 022 212 834

Aktivnosti projekta:

Element projekta 1: Unaprijedimo volonterstvo

 • Predavanja „Volontiraj i TI“
 • Osposobljavanje koordinatora volontera
 • Osposobljavanje organizatora volontera
 • „Živa knjižnica“ volonterstva
 • Sajam volonterstva
 • Info kampanja „Vrijednost volonterstva“

Element projekta 2: Pokrenimo volonterske programe

 • Umrežavanje OCD-a i javnih ustanova u socijalnom i zdravstvenom sustavu
 • Program „Sustav podrške volonterskim programima“
 • Volonterski programi
 • Radionica za volontere „Ja volonter/ka“
 • Podrška OCD-ima i javnim ustanovama u socijalnom i zdravstvenom sustavu
 • Stručna brošura „Volonterski programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu“

Promidžba i vidljivost

 • Početna i završna konferencija
 • Izrada i distribucija letaka
 • Izrada roll-up bannera

Upravljanje projektom i administracija

 • Sastanci partnera
 • Narativni i financijski izvještaji

LETAK Činimo dobro – VOLONTIRAJMO (PDF 4MB)

Volontiranje deplijaner udruga (PDF 3 MB)


 

zavod za javno zdravstvo sibenik centar za socijalnu skrb knin  
grad_sibenik

 

grb_hr i napis UZUVRH

ESF