Projekti 2015.

Udruga mladih „Mladih u EU“ , kroz 2015. godinu završila je provedbu sljedećih projekata

Projekt: Klub mladih „ENTER“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partner na projektu: Š.U.M.
Ciljna skupina: Mladi sa područja grada Šibenika i Šibensko-kninske županije
Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
Trajanje projekta: Od 01.09.2014. do 31.08.2015. godine
Opći cilj: Omogućiti mladima da na kvalitetan i  edukativan način provode slobodno vrijeme

Kratki opis: Projekt pod nazivom Klub mladih „ENTER“ financiralo je Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt se provodio na području grada Šibenika. Navedeni projekt je uključivao različite aktivnosti kao što su: igranje društvenih igara, korištenje literature udruge, besplatni ispis za potrebe učenika i studenata, informiranje kroz info točke (prostor Udruge, prostor Veleučilišta u Šibeniku), službenu web stranicu, službeni profil na društvenoj mreži Facebook, brojna predavanja i edukativne radionice (”Informiranje i prava mladih”, ”Uključi se i ti”, ”Nasilje i ovisnost su OUT”, ”Zajedno do posla”) te organiziranje  brojnih radionica („Mozgozemska“, „Kreativna radionica“, „Dramska radionica“, „DJ radionica“, „Šibenski prijatelj“ te  „Vegaonica“). [fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668536776559954.1073741828.385597098187258]


Projekt „ZAJEDNO do poduzetništva“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partneri na projektu: Ekološka udruga „Krka“ Knin i CEDRA Split
Ciljna skupina: Mladi sa područja Šibensko-kninske županije u dobi od 15 do 29 godina
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, gradovi Šibenik, Drniš i Knin,
Trajanje projekta: Od 18.10.2014. do 30.09. 2015. godine
Opći cilj: Osposobiti mlade za zeleno poduzetništvo i samozapošljavanje

Kratki opis: Projekt pod nazivom „ZAJEDNO do poduzetništva“ financiralo je Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt se provodio na području Šibensko-kninske županije, u gradovima Šibeniku, Drnišu i Kninu. Obrađivao je temu zapošljavanja i poduzetništva među mladima. U sklopu projekta organizirala su se predavanja na temu uvoda u zeleno poduzetništvo i društveno/socijalno poduzetništvo, radionice na temu prikupljanja, uzgoja i prerade ljekovitog bilja. Po završetku predavanja, za pet osoba koje su pokazale najviše interesa, omogućeno je stručno osposobljavanje za sakupljanje i prerađivanje ljekovitog bilja pri Pučkom otvorenom učilištu u Drnišu. Tiskane su brošure na temu zelenog poduzetništva i općenito poduzetništva među mladima, uspostavljena je info točka regionalnog CEDRA klastera za eko-društvene inovacije i razvoj, u Šibeniku i Kninu,  informiralo se i savjetovalo mlade poduzetnike, održani su biznis caffe-i na kojima se raspravljalo o poduzetničkim idejama mladih i općenito o poduzetništvu.


Projekt „TOČKA – Info centar za mlade“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partner na projektu: Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin
Ciljna skupina: Mladi i osobe s invaliditetom
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, gradovi Šibenik i Knin
Trajanje projekta: Od 10.10.2014. do 31.08.2015. godine
Opći cilj: Pružiti mladima informacije, edukaciju i savjetodavne usluge koje su im potrebne i zanimljive

Kratak opis: Projekt pod nazivom „TOČKA – Info centar za mlade“ financiralo je Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt se provodio na području Šibensko-kninske županije, u gradovima Šibeniku, Kninu. Kroz provedbu projekta provedena su predavanja i radionice za mlade na teme Kultura mladih i slobodno vrijeme, Zapošljavanje i poduzetništvo, Mobilnost, Informiranje i savjetovanje, Garancija za mlade, Informiranje i savjetovanje mladih s invaliditetom, otvoren je Info centar u Šibeniku i Info centar u Kninu, tiskane su brošure na temu informiranje mladih. Projekt je mladima sa područja Šibensko-kninske županije pružio informacije i edukaciju o temama koje su od iznimne važnosti za njih.


Projekt „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a “

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partner na projektu: Udruga „Ardura“ Šibenik
Ciljna skupina: Mladi, volonteri te predstavnici OCD-a koji rade s mladima i djecom
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, grad Šibenik, grad Drniš
Trajanje projekta: Od 29.12.2014. do 28.12.2015.
Opći cilj: Doprinijeti razvoju OCD-a na području Šibenika i Drniša
Specifični ciljevi projekta: 
– Ojačani kapaciteti OCD-a kroz uspostavu volonterske mreže na području Šibenika i Drniša.
– Povećan kapacitet OCD-a za razvijanje i financiranje usluga za djecu i mlade na području Šibenika i Drniša.

Kratki opis: Projekt je financirala EU iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.  Provedbom projekta se promoviralo volonterstvo na području gradova Šibenika i Drniša, što je dodatno osnažilo kapacitete lokalnih OCD-a u rješavanju lokalnih problema. Kroz provedbu projekta osnovali su se volonterski uredi na području Šibenika i Drniša, čija je svrha ponuditi građanima putem web stranice, telefona, emaila, i osobnim kontaktom ponudu i potražnju volonterstva kao i savjetovanje o volontiranju, izradila se web stranica pod domenom www.volonter-skz.hr, uspostavljena je baza podataka o volonterima i mogućnostima volontiranja u Šibensko-kninskoj županiji, provedeno je istraživanje na području Šibenika i Drniša o volontiranju i uključenosti mladih u zajednicu, održane su fokus grupe  s ciljem istraživanja mišljenja mladih o volontiranju, održana su predavanja na temu poticanja mladih na uključenje i informiranje o volontiranju, održane su radionice na temu educiranja mladih o procesu volontiranja, Zakonu o volontiranju, mogućnostima uključivanja u aktivnosti lokalnih OCD-a, ustanova sa područja Šibenika i Drniša, održana je početna i završna medijska konferencija, izrađeni su plakati i letci o projektu. Kroz razvoj volonterstva i edukaciju OCD-a povećana je učinkovitost i sposobnost pružanja socijalnih usluga.


Projekt „Zajedno smo jači“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partneri na projektu: „United Societies of Balkan“ (U.S.B.) iz Grčke, „Adefis YOUTH INTERNATIONAL“ (AJI) iz Španjolske, i „Associazione NeA“ iz Italije
Ciljna skupina: sudionici u razmjeni: 18 mladih nezaposlenih osoba od 18-30 godina iz malih gradova, ruralnih područja, malih otoka iz zemalja po najvećoj stopi nezaposlenosti mladih u EU (6 osoba iz RH, 5 osoba iz Španjolske i Italije te 2 osobe iz Grčke. Svaka nacionalna skupina ima jednog vođu skupine.
Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
Trajanje projekta: 01.02.2015.- 01.08.2015.
Cilj projekta: potaknuti mlade nezaposlene osobe u dobi od 18-30 godina na osamostaljenje i uključiti ih u poduzetništvo i samozapošljavanje.

Kratak opis: Projekt pod nazivom „Zajedno smo jači“ (Erasmus+ Ključna akcija KA1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedinca) financirala je Europska unija iz Erasmus+ programa na rok od 6 mjeseci. Razmjena mladih se provodila u gradu Šibeniku od 18.05.2015. do 27.05.2015. godine. U razmjeni je sudjelovalo 18 mladih osoba iz četiri zemlje. Šest osoba iz Hrvatske, četiri osobe iz Španjolske i Italije, te dvije osobe iz Grčke, predvođeni svojim voditeljima. Metode učenja bile su neformalne/informalne edukacije te praktični rad u grupama. Kroz edukacije i praktičan rad sudionici su stekli znanje o društvenom poduzetništvu te naučili kako razvijati svoje ideje i kako izraditi poslovni plan. U sklopu projekta su se provele radionice sa temama: socijalno poduzetništvo, razrada ideje socijalnog poduzetništva, plan pozicioniranja, poslovno planiranje, financiranje i održivost socijalnog poduzetništva, mjerenje društvenog učinka, ispitivanje faktora uspjeha u uspostavljanju poslovnih planova. Uz radionice i edukacije, održala se i rasprava na teme koje se tiču nezaposlenosti mladih i mogućnostima samozapošljavanja kroz društveno/socijalno poduzetništvo, raspravljalo se i o problemima s kojima se susreću nezaposlene mlade osobe iz manjih gradova te  o  nepristupačnosti i nedostupnosti radionica i ostalih oblika formalnog/neformalnog učenja i napredovanja. Također se sudionike projekta upoznalo sa dvije organizacije civilnog društva koje djeluju na području gada Šibenika te su imali priliku posjetiti Nacionalni park „Krka“.


Projekt „Što je to medijska pismenost? “

Nositelj projekta: Udruga „ZvoniMir“ Knin
Partneri na projektu: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, Turističko-ugostiteljska škola Šibenik
Ciljna skupina: učenici Prvih razreda srednjih škola
Mjesto provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, Šibenik, Knin i Drniš
Trajanje projekta: od 25.12.2014. do 25.08.2015.
Cilj projekta: učenike prvih razreda srednjih škola educirati i informirati o medijskoj pismenosti te važnosti kritičke selekcije informacija

Kratki opis: Projekt pod nazivom „Što je to medijska pismenost?“ provodio se na području Šibensko –kninske županije u gradovima Šibeniku, Kninu i Drnišu, u trajanju od siječnja do kolovoza 2015. godine. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Kroz projekt su se organizirala predavanja za učenike i roditelje na temu medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja. Medijska pismenost podrazumijeva edukaciju mladih u cilju njihovog razvoja kao kompetentnih, kritičkih i pismenih osoba u svim medijskim formama, kako bi bili u mogućnosti kontrolirati  tumačenje poruka koje primaju.


Građanska akcija: “Pokrenimo zajednicu“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
Trajanje projekta: od 15.srpnja do 14.listopada 2015.
Cilj građanske akcije: obnoviti dječje igralište u sklopu Osnovne škole „Tin Ujević“ .

Kratki opis: Građansku akciju pod nazivom „Pokrenimo zajednicu“ je provodila Udruga mladih „Mladi u EU“, na period od tri mjeseca, na području grada Šibenika tj. na području Osnovne škole „Tin Ujević“. U provedbu akcije su bili uključeni volonteri koji su pomogli u obnovi dječjeg igrališta koje je bilo devastirano, zapušteno i predstavljalo opasnost za djecu i okolinu. Podjelom letaka na temu poticanja građanskih akcija u lokalnoj zajednici uz pomoć postavljanja info pulta na glavni gradski trg u Šibeniku, potaknuli su se građani grada Šibenika na uključenje u akciju i volonterski rad. Građansku akciju je financirala Zaklada „Kajo Dadić“ iz Splita.