Projekti 2012.

Naziv inicijative: „Očuvajmo naš Šibenik“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
Ciljna skupina: Mladi (18-30 godina) sa područja Šibensko-kninske županije i grada Šibenika
Mjesto provedbe projekta: Grad Šibenik
Trajanje projekta: 01.02.2012. do 30.04.2012.
Opći cilj: Očistiti gradski park „Šubićevac“ od otpada te obnoviti klupe

Kratki opis: Inicijativa „Očuvajmo naš Šibenik“ provodila se tokom 2012. na području grada Šibenika. Sa navedenom inicijativom obnovili smo klupe i očistili okoliš na Šubićevcu. U našoj inicijativi pomogao nam je veliki broj volontera grada Šibenika, posebno mladi koje smo informirali i educirali o važnosti volonterstva te građanskih inicijativa. Kao podsjetnik da su nam pomogli u ovoj našoj inicijativi, svim volonterima smo podijelili eko vrećice sa natpisom Udruge mladih i Zaklade „Kajo Dadić“. Sa ovom inicijativom smo pokazali široj zajednici važnost volonterstva i potaknuli među građanstvom brigu za očuvanje okoliša, te se postižu čišće i urednije zelene površine u gradskom parku „Šubićevac“. [fbphotos id=385929114820723]