O nama

Glavni cilj Udruge: Podizanje razine kvalitete života mladih na Europsku razinu uz aktivno poticanje društvenog poduzetništva i ljudskih prava.

Cilj i svrha Udruge:

 • Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja: vrijednosti Europske unije, prava mladih, podrške mladima, informiranosti mladih, socijalno-društvenog poduzetništva, ljudskih prava u RH i EU, zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenim Ustavom i zakonom, razvoja civilnog društva, volonterstva, zaštite prirode i okoliša, socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama.

Djelatnosti Udruge prema Statutu, kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • poticati prihvaćanje vrijednosti na kojima se temelji Europska Unija,
 • promicanje vrijednosti Europske Unije među mladima i građanima,
 • organiziranje susreta mladih među EU članicama,
 • pružanje podrške mladima, građanima i OCD-ima pri prijavi na EU programe,
 • informiranje mladih o obrazovnim programima, edukacijama, zabavnim sadržajima, pravima mladih te sadržajima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena,
 • organiziranje predavanja, radionica, okruglih stolova i javnih tribina vezanih uz teme zanimljive
  mladima,
 • provođenje programa klubova za mlade i informativnih centara za mlade,
 • pružanje savjetodavnih usluga mladima,
 • organiziranje kulturnih manifestacija mladih i za mlade,
 • sudjelovanje u kreiranju politike prema mladima na lokalnoj i nacionalnoj razini,
 • razvijanje programa za socijalno uključivanje i aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
 • razvijanje programa poticanja formalnog i neformalnog obrazovanja mladih,
 • zaštita zdravlja mladih a posebno borba protiv svih vrsta ovisnosti i nasilja među mladima,
 • poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena,
 • razvijanje programa za socijalno-društveno poduzetništvo,
 • informiranje građana o socijalno-društvenom poduzetništvu,
 • pružanje savjetodavnih usluga o socijalno-društvenom poduzetništvu,
 • razvoj neprofitnog poduzetništva i gospodarskih aktivnosti udruga (u skladu sa Zakonom o udrugama),
 • edukacija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i konceptu osiguravanja jednakih mogućnosti za sve – treninzi, radionice, seminari, konferencije i sl.,
 • poticati javnu raspravu o pitanjima vezanim uz ravnopravnost spolova, nacionalne manjine i socijalno ugrožene skupine,
 • razvijanje programa pomoći zaštite temeljnih ljudskih i građanskih prava,
 • zagovarati pokretanje i osnivanje udruga i građanskih inicijativa, osiguravanje potrebnih uvjeta za njihov rad,
 • osiguravanje stručne potpore kod osnivanja, organiziranja i poslovanja pojedinih udruga i građanskih inicijativa, širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među mladima,
 • organiziranje i koordiniranje volonterskom mrežom,
 • angažiranje volontera u pružanju socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama,
 • provođenje programa volonterskih centara,
 • provođenje mjera socijalizacije i uključivanja u svakodnevni život bivših zatvorenika, ovisnika te beskućnika,
 • pružanje socijalnih usluga starijim osobama i osobama sa posebnim potrebama, sukladno posebnim propisima.

O Udruzi

Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” je nevladina, neprofitna udruga mladih osnovana 19. listopada 2008. godine u Šibeniku, zamišljena kao mjesto na kojem će okupljati mladi, iznositi svoje ideje i zamisli te zajednički poboljšati kvalitetu života mladih na području Šibenika i okolice.
Udruga promiče vrednote Europske unije, organizira slobodno vrijeme za mlade, savjetovanje i informiranje mladih, uključuje mlade u razvoj civilnog društva, pokreće projekte bitne za mlade i razvoj zajednice, borbu protiv svih vrsta ovisnosti, potiče volonterstvo i volonterske inicijative, razvoj socijalnog poduzetništva za mlade itd.

Tijekom provedbe projekta, osim stjecanja iskustva, znanja i vještina, povećan je i broj zaposlenika, postignuta je značajnija prepoznatljivost i ugled u lokalnoj zajednici te ostvarena suradnja s brojnim dionicima (udruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne institucije, poslovni subjekti) s područja Šibensko-kninske županije.

Od osnutka do sada udruga je provela veliki broj projekata i inicijativa a sve s ciljem poboljšanja života za mlade.
Ukoliko smo vas zainteresirali da nam se priključite i zajedno s drugim aktivistima i volonterima napravite neku razliku i korist u društvu u kojem živite, javite nam se!

Vodstvo udruge za razdoblje od 30.01.2015. do 30.01.2019.

 • Martin Mrša struč.spec.admin.publ. – predsjednik udruge
 • Vinko Livaković struč.spec.oec. –  predsjednik upravnog odbora
 • Živana Junaković bacc.admin.publ. – tajnica udruge
 • Marina Kalabrić struč.spec.admin.publ. – članica upravnog odbora
 • Žaklina Lasić struč.spec.oec. – članica upravnog odbora

STATUT UDRUGE (PDF 5MB)